IT na dálku

Dedikovaný server je v podstatě váš pronajatý počítač, ve kterém si sami spravujete software. Počítač samotný je umístěný v prostorách pronajímající firmy, která tuto serverovnu spravuje a stará se o chod hardware. Jinými slovy zajišťuje, aby nedocházelo k výpadkům, počítač fungoval jak má a vy si sami řešíte, jaká data, aplikace nebo software v něm užíváte a za ty máte plnou odpovědnost. Navíc takový počítač je umístěný mimo prostory vaší společnosti.

Datová úschovna

Velmi často společnosti tyto softwarové prostory využívají pro úschovu potřebných dat. Je to samozřejmé a toto řešení se nabízí v podstatě samo, protože výkon takových počítačů je skutečně vysoký a firma má tak zaručeno, že data se tam nejen vejdou, ale budou i v bezpečí. Nicméně jaké aplikace a co konkrétně budete v takto pronajímaném IT prostoru dělat, je jen skutečně na vás.