Stanovení cílů pro zaměstnance

Plánování je jedna z hlavních činností manažera. Smyslem plánování je stanovení cílů organizace v čase a vymezení postupů, jak jich dosáhnout. Bez racionálně uvažování, strategií a postupů nelze provádět ani výběr rozmisťování pracovníků, ani účinné organizování nebo kontrolu.


 Kancelářská budova


Díky stanoveným cílům je práce smysluplnější. Zaměstnanci se je definují v oblasti výkonu a rozvoje. V oblasti výkonu se soustředí na úkoly podporující každodenní činnosti a celkové obchodní výsledky. Co se týká rozvoje, zaměřují se na podporu při dosahování lepšího výkonu ve stávající roli, jakož i v dlouhodobém kariérním úsilí.


 


Při hodnocení výsledků se posuzuje postup směrem k vytyčeným cílům, což představuje základ pro trvalý výkon a rozvoj. Zpětná vazba zaručuje pravidelnou komunikaci mezi nadřízeným a zaměstnancem. Rozhovory by měly probíhat pravidelně během celého roku a měl by se na nich probírat postup při naplňování účelu práce, přičemž ho lze vhodně přizpůsobovat.


 Kolegové řešící stavební plán


Stanovení cílů zapadá do cyklu vývoje a rozvoje, přispívá k úspěchu společnosti i k pracovnímu rozvoji a růstu zaměstnanců. Díky jejich vytyčení lze určit smysluplné úkoly, které jsou v souladu s vnitřním nastavením jednotlivce i celé firmy.


 


V oblasti výkonu je třeba určit, co a jak dělat v kontextu základních povinností své pozice. V oblasti osobního rozvoje je vhodné zaměstnance navést na budování dovedností a znalostí nezbytných k dosažení vyššího výkonu v aktuální roli i v dlouhodobém kariérním úsilí. Mezi úkoly v oblasti rozvoje může patřit následující: získávání zkušeností z praxe, práce s mentorem nebo absolvování kurzu či školení.


 


Všechny cíle by měly splňovat podmínku SMART:


1) časově určené


2) jsou v rozsahu role a představují základní povinnosti pracovní pozice


3) podporují cíle organizace a manažera


4) dosažitelné, přesto náročné


5) zaměřené na to, co je nejdůležitější