Vedieť niesť následky

Objektívne nedokonalosť ľudskej rasy obohatená u subjektívne prvky každého jedinca robí z človeka potenciálnu hrozbu pre svoje okolie. Tento fakt čiastočne potvrdzuje aj ľudové príslovie o nešťastí nechodia po horách ale po ľuďoch. Každý jedinec by mal byť schopný postaviť sa k svojmu rokovaní čelom a vedieť znášať potenciálne následky svojich činov a mal by mať dohodnuté …Read More