Vedieť niesť následky

Objektívne nedokonalosť ľudskej rasy obohatená u subjektívne prvky každého jedinca robí z človeka potenciálnu hrozbu pre svoje okolie. Tento fakt čiastočne potvrdzuje aj ľudové príslovie o nešťastí nechodia po horách ale po ľuďoch. Každý jedinec by mal byť schopný postaviť sa k svojmu rokovaní čelom a vedieť znášať potenciálne následky svojich činov a mal by mať dohodnuté povinné zmluvné poistenie . Minimálne z morálneho hľadiska. Avšak ekonomické dôsledky ľudskej snahy už v súčasnej dobe nemusí byť triviálne a riešiteľné.

Nové rozmery spôsobu života

Vplyvom vedeckotechnických revolúciou posledných storočí nadobúda spôsob života neustále nových rozmerov, ktorý tlačí jedinca často aj do nedobrovoľných aktivít s vyšším objemom zodpovednosti z možnej realizácie rizík. Príkladom nech jazdaautomobilom,ktorá má povinné zmluvné poistenie a úplne vytlačila sympatické štvornohých dopravné prostriedky lichokopytníkového charakteru.

Vedieť niesť následky
Ohodnoťte příspěvek
" "